Box

Status: Bygge pågår. Pannorna levererades i juli 2010.

Kort om företaget: Bolaget bildades i maj 2007 av de sex i grundargruppen. Namnet Box kommer från de lokaler där destilleriet är inhyst, Box Kraftverk (karta). Själva bolaget heter Ådalen Destilleri AB.

Målsättningen är att skapa en whisky med karaktär, kvalitet och profil. Företaget har haft stor hjälp av expertis från Skottland i samband med bygget av destilleriet.

Utrustning: Mäskpanna på 3 000 liter, spritpanna på 2 000 liter samt mäskkaret är nytillverkade och kommer från Forsyths i Skottland.

Gröpekvarnen är begagnad och kommer från England.

Det mesta av den övriga utrustningen (jäskarl, tankar, pumpar bland annat) kommer från Vin & Sprits nedlagda anläggning i Sundsvall.

Destilleriet är designat av skotten Ron Gibson, en erfaren destillerikonstruktör, som bland annat varit ansvarig för flera destillerier i Skottland, bland annat Kilchoman, det nyaste Islaydestilleriet.

Produktion: Destilleriet monteras under sommaren 2010 och produktionen beräknas komma igång under september 2010.

Box kommer att använda malt från Vikig Malt. Både en rökig och en orökig whisky kommer att tillverkas vid Box. Man räknar med en årsproduktion på cirka 100 000 liter.

Lagring kommer till en början att ske i ett lager intill destilleriet, men planer på andra lager finns redan. Produkter beräknas finnas på marknaden 2013.

Bolagets ägarstruktur: Grundargruppen har en majoritet av aktierna, men flera nyemmissioner har gjorts med många små aktieägare som resultat. Antalet aktieägare är drygt 500.