Gammelstilla

Status: Konstruktion pågår. Destillering påbörjas under andra halvåret 2010.

Kort introduktion: Destilleriet Gammelstilla har fått sitt namn efter Gammelstilla bruk, (karta), 5 mil sydväst om Gävle, och bara 4 mil från Mackmyra.

Bolaget bildades 2005, och efter en del problematiska förberedelser, med bland annat kvicksilversanering i den tilltänkta destilleribyggnaden, är installationen av destilleriutrustningen i full gång. Pannorna levererades i juni 2010, och tillverkningen ska komma igång senare under året.

Man kommer att destillera mycket små mängder i början, och dessutom mer eller mindre på ideell basis – aktiägarna själva ska till en början stå för arbetsinsatsen.

Små mängder av whiskyn planeras att säljas 2013, då förmodligen riktat till aktiägare, medan flaskor på Systembolaget knappast kan väntas dyka upp förrän 2017-2018.

Utrustning: Båda pannorna är tillverkade i Sverige, på det närbelägna Bäckströms mekaniska i Hofors.

Det är inte fråga om några jättepannor: mäskpannan är på 500 liter, spritpannan på 300 liter.

Man räknar med en mjukstart av verksamheten, till en början en produktionstakt på endast 3 000 liter om året.

Ägarstruktur: Bolaget har sålt aktier till allmänheten, och det finns nu cirka 160 aktieägare.