Gotland

Status: Bygge pågår. Destillering beräknas påbörjas under hösten 2010.

Kort om företaget: Företaget Gotland Whisky startade redan 2004, med avsikt att starta ett whiskydestilleri i Klinte på Gotlands västkust. Den ursprungliga ägargruppen lyckades dock inte förverkliga sina drömmar, och hela företaget såldes till företagaren Anders Stumle, som äger det nedlagda sockerbruket i Roma (karta), mitt på Gotland. Lokalerna användes redan som företagshotell, och gott om utrymme fanns för att bygga ett whiskydestilleri där.

Bygget av destilleriet pågår. Pannorna levererades den 27 juli och verksamheten planeras dra igång under tidig höst 2010. Gotland whisky kallar sig själva för “microdestilleri”, och räknar med att producera cirka 60 000 liter whisky om året, med förväntad försäljningsstart 2013.

Bolagets ägarstruktur: Anders Stumle, företagets vd, äger en majoritet av aktierna, även om en del poster har sålts till andra intressenter.