Grythyttan

Status: Bygge pågår. Destillering planeras sommaren 2010.

Kortfattad introduktion: Grythyttan whisky ligger på Ekeberg säteri i Närke. (Karta)

Namnet Grythyttan kommer från att man från början planerade lägga destillerianlänggningen just i Grythyttan.

Utrustning: Pannor är på plats i Grythyttans destilleri. Fabrikat okänt, än så länge! De är dock inte så stora, och en årlig produkton på uppåt 20 000 liter kan vara aktuell.

Produkter: Grythyttan whisky har sagt att de ska tillverka en extremt rökig sort, en röking och en “neutral”. Produkter beräknas finnas på marknaden tidigast 2015.

Ägarstruktur: Bolaget har sålt aktier till mindre investerare, och man har i dagsläget cirka 600 aktieägare.