Lodhian

Status: Osäkert. Det ursprungliga aktiebolaget gick i konkurs 2003. Ett nytt bolag har bildats, men har hittills inte haft någon verksamhet.

Kort introduktion: Lodhian kallar sig Sveriges första whiskydestilleri, men faktum är att inte en droppe har destillerats. Bolaget grundades redan 1995, och planer fanns för ett destilleri i Grangärde utanför Ludvika. Grundaren Thomas Geijer knöt kontakt med kunnigt folk från Skottland och säkrade en lokal i Grangärde där destilleriet skulle ligga.

Finansieringen gick dock inte som planerat, och bolaget fick dessutom skatteproblem. Thomas Geijer själv misstänktes för skattebrott. Därigenom fick hela Lodhian-projektet ett definitivt avbräck.

Namnet Lodhian kommer från den medeltida formen för Ludvika.

Ägarstruktur: Det ursprungliga bolaget var ett aktiebolag. Grundaren Thomas Geijer ägde en majoritet av aktierna medan mindre delar ägdes av hans partners Kjell Nyqvist och James Lochhead. Minder aktieposter såldes även till allmänheten.

Det nya bolaget är en enskild firma.